Tarieven

Dit gaat in overleg op grond van een intake-gesprek (per telefoon dan wel per e-mail), waarna een offerte volgt.

Het tarief wordt vastgesteld op grond van een aantal variabelen zoals:

  • groepsgrootte (het aantal bezoekers)
  • aantal optredens (eenmalig of een aantal)
  • geschikte speellocatie (aula, speellokaal of elders?)
  • technische mogelijkheden (o.a. ev. geluidsversterking)
  • financiële mogelijkheden van de opdrachtgever
  • tijdsinvestering (o.a. reis- en voorbereidingstijd)