Thema-gesprekken in de klas

Om de schoolklas te inspireren tot een prettigere omgang met elkaar, zet Karel Baracs zijn vertelkunst in als middel. Onder leiding van de Verhalenman voeren de leerlingen een goed en positief gesprek. Er bestaat een goede kans dat – in de dagen en weken die volgen – de onderlinge sfeer verbetert.

In deze moderne tijden kunnen scholieren (BO en VO) baat hebben bij af en toe een veilig, helder en warm gesprek over het leven. Karel Baracs met zijn vertellershart, scherpe oog en luisterend oor kan als geen ander een kringgesprek met uw leerlingen in goede banen leiden, zonder te oordelen en met als doel: het versterken van individueel zelfvertrouwen én de groepssfeer. Mogelijke thema’s zijn: ‘Omgaan met verschillen’, ‘Plagen en pesten’, ‘Grenzen stellen’ (‘Stop! Hou op!’)

Tijdens een intake-gesprek met de schoolleiding en betrokken leerkracht(en), verdiept Karel zich in eventuele problematiek die er speelt en hoort hij de wensen van de school. Op verzoek creëert hij – speciaal voor de betreffende leerlingen – een verhaal dat past bij hun ervaring en beleving. Op grond van dit verhaal voert Karel met de betreffende groep eén of meerdere gesprekken. Op basis van de tijdsinvestering ontvangt u een offerte.